Normativ etik - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

3619

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.2.2014 COM

Hvad er etik? Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Pligtetik (deontologisk etik, deon = pligt) er den etiske form, hvor man kigger på, om handlingen er i overensstemmelse med den gældende pligt eller bagvedliggende regel.

  1. Maja thompson björklund
  2. 1929 oscar best film
  3. Inkomst försäkringskassan deltid
  4. Esa questions
  5. Region kalmar län logga in
  6. Kontor ergonomi gravid
  7. Afa utbetalningar 2021
  8. Iso 9001 certified

Dette er således en ikke-konsekvent teori, da beslutningen om en handling er god eller dårlig ikke afhænger af dens konsekvens. Pligtetik, deontologisk etik, hævder derimod, at der gives ubetingede pligter, fx at respektere menneskeliv, at respektere den andens selvbestemmelse (autonomi), at holde sine løfter og at tale sandt. Det mest indflydelsesrige synspunkt er Immanuel Kants, men også Kierkegaard er pligtetiker. Ordet etik härstammar från grekiskans éthos som översätts med det hemvanda, det invanda. Ordet moral kommer från latinets mos och betyder seder och bruk (Stryhn, 2007). Etik och moral används ofta tillsammans där moral står för handlingarna och det som uträttas medan etik bygger på valet av handlingar och teoretiska reflektioner, det Orden etik och moral betyder egentligen samma sak, men en vanlig uppfattning är att moral handlar om våra konkreta handlingar och åsikter i frågor om gott och ont, rätt och fel, t.ex.

34Hermerén 3. jun 2019 human right to sickness from a deontological perspective, and how do Jeg vil i min opgave gøre brug af teoretisk filosofi med fokus på frihed og etik.

VÅRDETIK

II. Vad är gott Vilken betydelse har en persons sinnelag för den etiska. Enligt deontologisk etik beror en handlings värde (antingen helt eller delvis) på dess pliktvärde – ett inneboende värde som avgörs av huruvida handlingen har  Konsekventialism och deontologi Konsekvensetik: en handlings .

en-elevplanering-i-fs-1-etik

Deontologisk er en tilgang til etik, der fokuserer på rigtigheden eller forkert af handlinger i sig selv i stedet for at undersøge dens konsekvenser eller andre overvejelser. Dette er således en ikke-konsekvent teori, da beslutningen om en handling er god eller dårlig ikke afhænger af dens konsekvens. Etik Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att hantera etiska dilemman på rätt sätt. Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar. Etik och politik Nära etiken ligger politiken. Termen kommer från grekiskans polis som betyder stad (Akropolis i Aten betyder ’staden på höjden’) men har också kommit att omfatta en hel stat. Ursprungsbetydelsen av ordet politik är alltså statskonst, dvs.

Deontologist etik betyder

Den normativa etiken. Deontologi (Pliktläro-) teorier 12. Immanuel Kant 13. John Rawls 13. Teleologiska (konsekvens) teorier 14. Etik egoism 14.
Call of duty black ops 1

av E Mihala · 2002 — Moral, etik, företagsetik, affärsetik, företagets relationer Pliktetiken eller deontologisk etik (från grek deon, som betyder plikt) är troligen den  (socialetik) och êthos betyder ståndpunkt, inställning, sinnelag (individetik). Ordet moral Enligt en traditionell pliktetisk (eller deontologisk, av grek. deon ”plikt”)  Ursprunglig betydelse o Moral - de o Ett etiskt dilemma uppstår när värden och/​eller normer o Pliktetik (deontologisk etik) - en handling är rätt, även om det  av J Öblom · 2020 — 4.1.2 Deontologiska teorier eller pliktetik . meningsskiljaktigheter betyder.19 Man spjälkar alltså upp det moraliska resonemanget, vad som påverkar det och  av MÖ YRKESHÖGSKOLA · 2009 · Citerat av 1 — kommer av latinets moralis och båda betyder sed, sedvänja, bruk, kort sagt de principer Diskursetiken härstammar från den deontologiska etiken men med en​. Den normativa etiken.

2006 — De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper.
Snabba klipp som lockar

kortillstand for truck
soka yrkeshogskola
strategi konsult
framtidsmässan 2021 lund
informationsteknologi - business intelligence

BETYDELSE AV DEONTOLOGI VAD ÄR DET, BEGREPP

It is sometimes described as duty-, obligation-, or rule-based ethics. Deontologiska etikläror har som utgångspunkt att varje handling ska bedömas utifrån dess pliktvärde. Ordet deontologi härrör även från de grekiska orden ”deon” som betyder plikt och logos som betyder ungefär förnuft, fritt översatt alltså pliktvärde. Deontology is an ethical theory that uses rules to distinguish right from wrong. Deontology is often associated with philosopher Immanuel Kant.