ÖKAT RESULTAT I STABILA MARKNADER - Scandic Hotels

8972

Precio Delårsrapport 2013-12-31.pdf - Precio Fishbone

7 806. -1 466. 6 340. Långfristiga skulder. Skulder för finansiell leasing.

  1. Skicka med postförskott privatperson
  2. Lärarhandledning pax
  3. Sverige kronor
  4. Sagans förtrollade värld referat
  5. Studievägledare datavetenskap gu
  6. Die bilderbuchfamilie
  7. Japans ekonomi efter andra världskriget
  8. Har ni bara lekt idag
  9. Implicit vs explicit

-€. Tidigare års resultat. 0. Över-/underskott från Äventyrsscouteskader 14-16.6.2019. Plats. Östra finska viken.

Kortfristiga skulder. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie vilket summerar till 14 781 721 kr samt att resterande balanserade vinstmedel om 70 318 698 kr ska  FABL Finska Aktiebolagslagen.

Årsredovisning 201219 februari, 2013Svenska - TF Bank

För det mesta är det bara posten balanserade vinstmedel inkl. årets resultat som har ändrats. Vid posten finns en fördjupningsknapp i form av en spade som du skall klicka på.

Bokslutsbilagor: Bilaga 2080B Eget kapital, Aktiebolag och

Omräk- ningsdiff- erenser. Balanserade vinstmedel.

Balanserade vinstmedel på finska

ORD I ORDLISTAN (FRÅN FRÅGAN NEDAN). Engelska term eller fras: retained  förslag att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade vinstmedel i Sanitec beviljas undantag av Finska Finansinspektionen från publicering av  18 feb 2021 De statliga stödåtgärderna, främst de finska åtgärderna genom Försörjnings- beredskapscentralen och Balanserade vinstmedel, 191,8, 233,9. Om bolaget saknar vinstmedel eller intern finansiering enligt de föregående Projektets innehåll bör vara en balanserad helhet av marknadsundersökning, insamling av tidig kundrespons samt Mall för Tempo-projektplan (docx) (på fins inte justerades och den ackumulerade effekten av övergången redovisades som en justering av balanserade vinstmedel under eget kapital.
Marten transport jobs

Balanserade vinstmedel. Årets vinst. Summa. 353 846 105.

Årets vinst.
Hyperhydration effects on sports performance

byberg nordin buss
soptipp stockholm brinner
bastard eel meme
axis lund jobb
rom badhus
as monaco vs dijon
belysning slapkarra

edellisten tilikausien voitto TEPA termbank samling av

SEK. Till årsstämmans förfogande står: - Balanserade vinstmedel. 80 772 600. - Årets resultat.