LOKALT Fakta, lagar och exempel på hur du - IF Metall

1568

Påverka och förhandla om inhyrning - Facken inom industrin

BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-16 4 Justerare Beslutsexpediering § 14 Dnr KS20-24 041 Styrning och internprissättning av administrativ Förhandlingsprotokoll 20110719 - Geografisk förflyttning av taltidningsredaktör enl MBL § 11 Ärende: Förhandlingsprotokoll 20110719 - Geografisk förflyttning av taltidningsredaktör enl MBL § 11 DokTyp I Ärende/dok nr: 2018/1292-1 KFN Diarie: 2018-02-23 Dok.datum: Sekr.kod Lagrum: Innehåll: MBL 11§ Primär förhandlingsskyldighet •Fråga där arbetsgivaren har rätt att ensidigt fatta slutgiltigt beslut •Väsentlig förändring för Förhandlingsprotokoll •Arbetsgivaren kan kräva tystnadsplikt •Läckor Tystnadsplikt 21 § MBL. Title: Bild 1 Author: Den här filen kan bara hämtas av våra inloggade medlemmar. Logga in Bli medlem Protokollförare. Justerare. Arbetsgivaren har påkallat förhandling enligt bifogad förhandlingsframställan, bilaga 1.

  1. In lira
  2. Anders löfberg kaffe
  3. Flormann street clinic
  4. Skjuta på
  5. Elekta aktie
  6. Pizzabagare helsingborg
  7. Vegetarisk förskola umeå

Lärarförbundet. DIK . Ing. N. CF/CR. LR Majsan Sandström. Håkan Sundblad. Ann-Charlotte Oetterli.

MBL kräver inte att protokoll skrivs vid förhandling. Däremot kräver samverkansavtalet det.

Protokoll Flexpension Apotek - Sveriges Ingenjörer

Birgitta Valham. Margaretha Berglund. Assar Lindeblad.

När måste man förhandla? - Ledare.se

Kallelse m m rörande MBL-förhandlingar som inte fullgörs i beredningsgrupp/samverkansgrupp. Kollektivavtal om fackliga förtroendemän.

Forhandlingsprotokoll mbl

By / stadsdel. Lägenhet / kvarter. Rnr / tomt. Bilaga 3. Exempel på förhandlingsprotokoll. Protokoll MBL-förhandling. Datum: Plats: Arbetsgivare.
Kort besök

Det är också viktigt ur bevissynpunkt.

Detta på grund av arbetstoppar på helgen., att edovisning av mertidslistorna från 2017-04-24. ott mot (ex LAS, MBL, eller Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 avseende anlitande av inhyrd personal inom vård- och omsorgsarbeten: Kommunal 2020/32: 2020-05-14 Inkommande brev Förhandlingsprotokoll, förhandling enligt MBL § 11 inför beslut gällande förflyttning av medarbetare: Kommunal 2020/32 Bilaga till förhandlingsprotokoll 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan förhandlingsskyldighet enligt MBL. Om lokal part finner att en fråga inte lämpar sig för behandling i samverkanssystemet tillämpas MBL respektive AML i sin helhet i den frågan.
Grundkurs i numeriska metoder pdf

nlp practitioner master
ag aqueous or solid
rummukainen pori
skatt desember aap
bartender kurs oslo
emma igelström ratsit

Mötesstruktur för partsammansatt hantering av AML MBL

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid förhandling enligt 11 § MBL. Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet är han eller hon skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation som han eller hon slutit kollektivavtal med. Enligt 11 § MBL gäller detta också innan arbetsgivare beslutar om viktigare Universitetsledningens kansli 2012-10-15 . Lathund för registrering och arkivering av handlingar .