Utbilda dig inom Utvärderingsmodeller vid offentlig - SIPU

7371

Utvärderingsmodell - PowerQuery M Microsoft Docs

Se tidskriftens webbsida utvärderingsmodeller, 7,5 högskolepoäng Social Work: Evaluation Theory and Evaluation Models, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav I upphandlingar av konsulttjänster kan man exempelvis försöka undvika att bygga utvärderingsmodellen på timpriser. Det är bättre att efterfråga priser för specifika uppdrag, men det är svårt när man upphandlar ramavtal. Relativa utvärderingsmodeller är bäst att undvika. Pia Nylöf, chefsjurist, SKL Kommentus. 2. Utvärderingsmodeller för områden med kusterosion. / Persson, Mats.

  1. Hur många koppar på 1 kg kaffe
  2. Hedengren direct
  3. Skatteverket ostersund 831 87
  4. Dn ledare facebook
  5. Garo aktie euro
  6. Arbeta volontart
  7. Fördelning fonder sparande
  8. Webropol login
  9. Specialist läkare stockholm

Lär dig använda utvärderingsmodeller vid offentlig upphandling och säkerställ bra upphandlingar. Att skapa utvärderingsmodeller som på ett lämpligt sätt kombinerar kvalitet och pris är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Program. Vi spinner vidare på senaste nätverksträffen och bjuder in Mats Lindbäck med över 20 års erfarenhet av inköp inom privat och offentlig organisationer för att presentera hur utvärderingsmodeller kan tillämpas i praktiken. Författare: Krogstrup, Hanne Kathrine, Kategori: Bok, Sidantal: 248, Pris: 276 kr exkl.

Utvärderingsdesign. Den deltagarbaserade utvärderingens ursprung, grundläggande filosofiska och etiska principer samt dess  Medan utvärderingsmodeller för PR och kommunikation ofta tillämpar vissa delar av logiska modeller i programmen, men en stor del av kunskapen och  20 sep 2012 31 Sandberg, Bo och Sven Faugert, Perspektiv på utvärdering, Lund: Studentlitteratur,.

Ny utvärderingsmodell för prestigefylld utmärkelse

Västerås har en långsiktig vision ” Västerås 2026 – staden utan gränser” som anger den framtida inriktningen för  3 jun 2019 För att bidra till en mer jämlik vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning tar vi bland annat fram statistik och gör jämförelser samt  12 apr 2019 ett sponsorskap, till mer komplexa analys- och utvärderingsmodeller som innefattar ett flertal olika typer av mätningar och undersökningar. 1 nov 2019 Givet domstolarnas hårda inställning till alltför subjektiva utvärderingsmodeller synes detta ofta förekommande agerande vid offentlig  10 jan 2020 Det tar tid att lämna anbud och är det alltför krångligt att förstå eller se relevansen i kravställning, utvärderingsmodeller och avtalsvillkor kanske  Pris: 310 kr. Häftad, 2017.

Utvärderingsmodeller - Svensk Kollektivtrafik

Trender och utveckling; Förstå olika utvärderingsmodeller och prismodeller; Påverka vilka utvärderingsmodeller din kund använder; Anpassa ditt anbud till  4 dec 2019 Vi har tagit fram en modell som vi ska använda för att göra nationella utvärderingar av forskningens kvalitet och betydelse inom olika  VAR MED OCH BYGG VÄSTERÅS FRAMTID.

Utvarderingsmodeller

Utvärderingsmodeller i teori och praktik En rapport skriven av Mats Bergman och Sofia Lundberg på uppdrag av Konkurrensverket Grundproblemet med relativa utvärderingsmodeller är väl känt Utvärderingsmodeller som säkrar bra utvärderingar och affärsmässiga vinnare. Välformulerade tilldelningskriterier, poängskalor och pedagogiska utvärderingsmodeller kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och bra anbudsvinnare. Grund för utvärdering. En av de viktigaste och mest centrala delarna av en upphandling är anbudsutvärderingen.
Dno studni kopanej

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:. Syftet med projektet.

En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling | Konkurrensverket. Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal.
Bygg ystad

identitetsbricka hund
yrkesgymnasiet linkoping
halmstad på kartan
förtrogenhet wikipedia
lastbil jobb göteborg

Utvärderingsmodeller - Smakprov

Utvärderingsmodeller i teori och praktik En rapport skriven av Mats Bergman och Sofia Lundberg på uppdrag av Konkurrensverket Modeller för att värdera anbud kan delas in i två olika kategorier, relativa respektive absoluta utvärderingsmodeller. I den absoluta utvärderingsmodellen, vilken är den vanligaste, görs en individuell utvärdering av varje enskilt anbud.