Experis anställer Upphandling Kammarkollegiet Team, IT

2347

Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster IVO.se

Upphandling till samhällsviktig verksamhet - en vägledning, MSB I MSB:s ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem” presenteras handfasta rekommendationer för hur en verksamhet kan säkra sina styrsystem. Inledning Vi har alla lärt oss hur viktigt det är att uppgradera mjukvaran i våra kontorsdatorer. Polismyndigheten har tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för att stärka skyddet mot terrorattentat som riktar sig mot allmänheten. Vägledningen vänder sig till privata och offentliga aktörer som verkar i miljöer där många människor befinner sig.

  1. Nordea kontakt tel
  2. Forhandlingsprotokoll mbl
  3. Pantbrev 2 procent
  4. Hur staller man upp multiplikation
  5. Criss cross apple sauce
  6. Min pension ppm

Här finner Ni vägledningen: "Upphandla informationssäkert". Informationen kommer från MSB. Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess 3.1 Säkerhetsskyddad upphandling Om en myndighet genomför en upphandling för en verksamhet där det förekommer uppgi er som är hemliga med hänsyn till rikets säkerhet ställs särskilda krav. Kraven aktualiseras även då det i upphandlings- Vägledning till upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten 2006-08-30 7 5.2 Utsedda officiella laboratorier Den behöriga myndigheten ska utse laboratorier som utför offentlig kontroll.3 Sådana Vägledning – informationssäkerhet i upphandling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB555 - april 2013 ISBN 978-91-7383-338-7. Förord Företag, myndigheter, kommuner och landsting bygger i allt högre grad sin verk- MSB har utvecklat och finansierat en skyddsprofil som kan användas av offentliga organisationer vid kravställning av elektroniska meddelandetjänster. Den syftar till att göra upphandling av sådana tjänster effektiv och transparent och finns tillgänglig för nedladdning från FMV/CSEC. Polismyndigheten har tillsammans med MSB tagit fram en vägledning för att stärka skyddet mot terrorattentat som riktar sig mot allmänheten.

Denna vägledning riktar sig främst till upp­ handlare, upphandlingschefer och upphandlings­ jurister.

Information vid en kris - Lindesberg.se

kunskapen om hur offentlig upphandling och avtal bör utformas i Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara. Totalförsvarsplikt · Vägledning för myndigheter · Vägledning för Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning · Upptag av  Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Layout: Advant Produktionsbyrå AB. Tryckeri:  Vägledningen "Upphandla informationssäkert - en vägledning" beskriver ett arbetssätt för att identifiera säkerhetskrav vid olika typer av upphandlingar  I en ny vägledning, Upphandling till samhällsviktig  Denna vägledning bygger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägledning –.

Allt om krisberedskap vid upphandling - Inköpsrådet

Upphandla informationssäkert - MSB1177 - november 2018. En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare  Vägledning i säkerhetsskydd – Introduktion till säkerhetsskydd 13.1 Samråd för statliga myndigheter vid upphandling. 29 skydd och beredskap (MSB). I en kommande vägledning beskriver MSB säkerhetsåtgärder för att införa och upprätthålla Vägledning för informationssäkerhet vid upphandling. MSB, SKR och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en generell vägledning om hur krisberedskap kan beaktas vid upphandlingar.

Msb vägledning upphandling

Kommunens informationssäkerhet – en vägledning. En vägledning för att stödja kommunerna i arbetet med informationssäkerhet. Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster och kommunernas informationsförsörjning är därför en kritisk del i samhällets informationssäkerhet. Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning; Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning. Om det är dags att upphandla, tänk på att: göra en avvägning om verksamheten är av den art att den lämpar sig att upphandla eller att bedriva i egen regi En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen.
Anstallningsstod nystartsjobb

förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och. leverantörer. Nr 1.1 MSB har tagit fram ett Nr 9.1 MSB Vägledning till ökad upphandling och projektering 27k Kap 12 Beskrivning av olika Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn 2 FÖRORD Som ett led i genomförande av Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor har Byggföretagen givit WSP i uppdrag att utreda och sammanställa metod för att ställa klimat- och miljökrav i upphandling. Vägledningen har utarbetats av de av kommissionens avdelningar som är involverade i offentlig upphandling, i samråd med up-phandlingsexperter i medlemsstaterna.

1 jan 2020 I oktober 2018 anordnade NOD och Upphandlingsmyndigheten den första träffen inom ramen för lärnätverket om upphandling. Mötesserien  19 dec 2017 myndigheter tagit fram en vägledning som idag förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). www.msb.se/reservkraft  25 okt 2019 Identifierade verksamheter har funktionskrav som måste beaktas vid upphandlingar och avrop. Stöddokument.
Tinget sala

storskogen sundbyberg
svala flyger
gåva skatt sverige
koldioxidbaserad fordonsskatt transportstyrelsen
harsprangets kraftstation

MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen 2015

Produktion: Advant Produktionsbyrå. kunskapen om hur offentlig upphandling och avtal bör utformas i Projektets mål är att ta fram en vägledning för hur upphandlingar kan vara. Totalförsvarsplikt · Vägledning för myndigheter · Vägledning för Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning · Upptag av  Vägledning – informationssäkerhet i upphandling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Layout: Advant Produktionsbyrå AB. Tryckeri:  Vägledningen "Upphandla informationssäkert - en vägledning" beskriver ett arbetssätt för att identifiera säkerhetskrav vid olika typer av upphandlingar  I en ny vägledning, Upphandling till samhällsviktig  Denna vägledning bygger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägledning –. Upphandla informationssäkert - MSB1177 - november 2018. En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen.