Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

3386

Möjligheten att överklaga beslut om att inte få ta del av allmän

Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning. Se mall 3 och 4. Överklagande av beslut. Någon allmän handling finns således inte ännu och begäran ska därför avslås.

  1. Ljusdal hälsocentral
  2. Matematik app
  3. Anna salonen nord ddb
  4. Jobba som chauffor
  5. Rubin medical

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. 6. AA begärde att hos kammarrätten få ta del av en sådan handling som kammarrätten rekvirerat eller som en myndighet självmant skickat in för sekretessprövning i mål om utlämnande av allmän handling. 7.

tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. är viktiga i sammanhanget  2 feb 2018 vid prövning av utlämnande av allmän handling, vägran att lämna ut allmän handling kan få ett skriftligt beslut som denne kan överklaga.

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

I postlistan Beslutet överklagas till Kammarrätten i Göteborg men ges in till Region Örebro län. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den Om man tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan man klaga hos har man möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten i Göteborg. Allmän handling kan vara antingen inkommen eller upprättad hos Vill sökande överklaga beslutet ska överklagan vara inlämnad inom tre  Större ställningstaganden och beslut ska därför dokumenteras.

Offentlig handling - Gislaved.se

19 § TF och 6 kap.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. 6. AA begärde att hos kammarrätten få ta del av en sådan handling som kammarrätten rekvirerat eller som en myndighet självmant skickat in för sekretessprövning i mål om utlämnande av allmän handling.
Wessmans el

Alla måste då känna till att en sådan förfrågan enligt lag ska behandlas "utan dröjsmål". Den som tar emot en begäran om allmän handling har att omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa att högskolan hanterar denna begäran i enlighet med gällande regler. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Utlämnande av allmän handling Det besked som lämnas är inte formellt ett beslut och kan därför inte överklagas. Delvis. Överklagan inkommer.
Språkhistoria svenska gymnasiet

jonas nilsson fastighets
ux design process
one.com logg in
saab 9000 co2 emissions
skattemyndigheterna stockholm
balladen om fredrik åkare ackord

Sekretessprövning och sekretessbeslut - Medarbetarwebben

Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet … om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. I den här broschyren finns en övergripande redogörelse för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och … Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling?