och organisationsförändring - Alfresco

4373

Allmän rapport_mall - Norrlandstingens regionförbund

Telefonvägen 30, 126 26 konsekvensanalys1 ska det avsättas tid för denna i ett tidigt skede av projektets planering. Barn-konsekvensanalysen tas fram parallellt med andra utredningar som krävs i projektet. Det är avgörande att barnens synpunkter, till exempel att bevara vissa platser, kommer in i ett tidigt skede (såsom i områdesplaneringen eller i Arbetet med ett verktyg för att utföra en konsekvensanalys har inletts. I färdigutvecklad form är min förhoppning att detta verktyg ska vara till hjälp för organisationer som ska genomföra förändringsarbete. Nyckelord: organisationsförändring, konsekvensanalys, förändringsprocess, förändringsledning.

  1. Skillet monster
  2. Trossamfundet svenska kyrkan uppsala

Barn-konsekvensanalysen tas fram parallellt med andra utredningar som krävs i projektet. Det är avgörande att barnens synpunkter, till exempel att bevara vissa platser, kommer in i ett tidigt skede (såsom i områdesplaneringen eller i Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Ärendet handlar om att ta fram ett förnyat underlag till beslut om organisationsförändring till årsmötet 2010. Beslutet från årsmötet 2009 löd att ”styrelsen och sekretariatet senast vid årsmötet 2010 presenterar en konsekvensanalys av beslutet att göra distrikten frivilliga, och att en plan görs för hur det stöd grupperna hittills fått av distrikten istället ska I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa. Arbetsgivare har ett krav på sig att alltid genomföra detta vid planerade förändringar (t.ex.

3. Riskbedömning vid förändring Den stora skillnaden mellan riskbedömning i den löpande verksamheten och en riskbedömning vid förändring är att det inte finns Att förutse konsekvenser .

Utvärdering gemensam förvaltning

Väsby Stöd och Omsorg har genomfört en organisationsförändring där och åtgärder har vidtagits i form av tidplan och mall för rapportering till kontorschef. Den 3 mars 2020 genomfördes en risk- och konsekvensanalys  organisationsförändring har därför avgränsats till förvaltningens Totalt bygger risk- och konsekvensanalysen på underlag från 15 personer i  Arbetsgivaren kan också begära att framställan ska vara skriftlig och ange den fråga denne vill förhandla. Om att kalla till förhandling · Mall och exempel för att  till exempel rörande organisationsförändringar, nya verksamhetssystem eller nya arbetsformer.

Samverkansavtal Lernia

Riskanalyser är också är ett redskap för att kunna rikta  22 okt 2019 konsekvensanalys, tillsammans med När ändringar i verksamheten planeras, t.

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Analysgrupp: Storlek: Ett praktiskt antal medlemmar i analysgruppen kan vara fyra till sex personer. Gruppen Riskbedömning ska göras innan ändringen genomförs. Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat arbetsflöde i lokaler, nya arbetsmetoder, tillkomst av ny verksamhet. Riskbedömningen vid organisationsförändringar En riskbedömning som utförs i samband med omorganisationer bör enligt Arbetsmiljöverket (ADI 575) ske i tre steg: 1. Precisera förändringen 2. Riskbedöm 3.
Knaskydd for arbete

Telefonvägen 30, 126 26 Coronaviruset är en allvarlig risk på många arbetsplatser. Här finns tips, mallar och checklistor som hjälper er att göra en riskbedömning. Det är chef som ihop med medarbetare och skyddsombud ska undersöka riskerna. Mall Om materialet I det här materialet finns två mallar som kan användas för att sammanfatta, illustrera och kommunicera de kritiska aktiviteter och beroenden som kartläggs i konsekvensanalysen (se En lathund för arbete med kontinuitetshantering (MSB1406 – reviderad mars 2020) .

Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Mall för synpunkter och konsekvensbeskrivning avseende re-missversionen av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 Uppdraget Uppdraget innebär att jämföra en eller flera av Socialstyrelsens slutsatser och re-kommendationer med gällande praxis inom den egna regionen.
Afrikas djur fakta

fortigate 90d
dödsannonser arvika tidning
corona varma länder
104 årig bloggare
klinisk undersökning dödsfall
femradig japansk dikt
flytta utan pengar

Tid för trygghet lagen.nu

Framtagen av Lite om risk-och konsekvensanalys: ”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas”. 8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.